โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

ขนมเค้ก ณัชชนากานต์ สมบูรณ์ทรัพย์

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด ชลบุรี

โรงเรียน โรงเรียนชลกันยานุกูล

เกรดเฉลี่ย

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล