โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 60 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
จังหวัดพิษณุโลก ต้นแบบระดับทอง
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้นแบบระดับทอง
บริษัท ฟูรูกาวาเม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดปราจีนบุรี ต้นแบบระดับทอง
ชุมชนคลองเรือ ต้นแบบระดับทอง
โรงเรียน วัดไร่ขิงวิทยา ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดสุรินทร์ ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดราชบุรี ต้นแบบระดับทอง
โรงเรียนขามแก่นนคร ต้นแบบระดับทอง
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อำเภอท่าฉาง ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดอำนาจเจริญ ต้นแบบระดับทอง
ชุมชนบ้านคลองหกวา ต้นแบบระดับทอง
ชุมชนเทศบาลตำบลมะขาม ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดสระแก้ว ต้นแบบระดับทอง
บริษัท พานาโซนิค แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ต้นแบบระดับทอง
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โรงงานบางปู ต้นแบบระดับทอง
โรงเรียนปทุมพิทยาคม ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดสมุทรปราการ ต้นแบบระดับทอง
ชุมชนบ้านดงกลาง ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดนราธิวาส ต้นแบบระดับทอง
โรงเรียน ศรีราชา ต้นแบบระดับทอง
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดเพชรบุรี ต้นแบบระดับทอง