โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิตยสาร TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 July 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำนิตยสาร TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างจัดทำนิตยสาร TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf