โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศราคากลางจ้างจัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับพื้นที่ 2561

5 April 2561

จ้างจัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO  EBE NUMBER ONE ในระดับพื้นที่ 2561


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางมหกรรมรอบสอง61.pdf