โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศรายละเอียดจ้างจัดติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMNBER ONE ในระดับพื้นที่ 2561

5 April 2561

จ้างจัดการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO  EBE NUMBER ONE ในระดับพื้นที่ มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ระดับประเทศ (ระยะที่1)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. mahakam.pdf