โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

1 September 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

  • จ้างผลิตสื่อ คู่มือความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 สำหรับเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE (ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. แผนคู่มือโควิด.pdf