โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8 June 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผลิตสื่อคู่มือความรู้เรื่องวัคซีนโควิด 19 สำหรับเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. TORคู่มือโควิด19.pdf
  2. ประกาศแผนจ้างคู่มือ.pdf