โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดร้อยเอ็ด

10 April 2564

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (ธวัชบุรี) อำเภอธวัชบุรี จีงหวัดร้อยเอ็ด

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 1700 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดร้อยเอ็ด ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด (ธวัชบุรี) อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด      
 


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ปรับข่าวแจก จ.ร้อยเอ็ด 5 เมย.doc