โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

1 September 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจำปี 2564


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. TOR IDOL64 (1).pdf
  2. ประกาศเผยแพร่แผนIDOL64.pdf