โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 November 2560

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. TOR.pdf
  2. ประกาศ.pdf
  3. ราคากลาง.pdf
  4. เอกสารประกวดราคา.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง