โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลทางโทรทัศน์ รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน 2560 – กันยายน 2561

19 October 2560

ประกาศราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลผลงานการดาเนินกิจกรรมในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนทางสื่อโทรทัศน์ รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 - กันยายน 2561


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางวาไรตี้ทีวี61.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง