โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

18 December 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

จัดประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับประเทศ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศเผยแพร่แผนdanceประเทศ64.pdf
  2. TOR danceประเทศ64.pdf