โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการเผยแพร่

15 November 2560

สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นักวิชาการเผยแพร่  ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสำทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. รายชื่อสอบสัมภาษณ์.pdf