โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จ้างจัดคอนเสิร์ตเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ

2 November 2560

ประกาศจ้างจัดคอนเสิร์ตเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางGMM61.pdf