โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (คอนเสิร์ต) จำนวน 2 แห่ง

22 September 2563

ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (คอนเสิร์ต) จำนวน 2 แห่ง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางGMM64.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง