โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนทางสื่อโทรทัศน์ รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY

22 September 2563

ราคากลาง จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนทางสื่อโทรทัศน์ รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางวาไรตี้ทีวี64.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง