โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

21 September 2563

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ชื่อโครงการ : จัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา จำนวน 2 แห่ง ประจำปี 2564


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศแผนรับเสด็จ64.pdf
  2. เปิดศูนย์.pdf


ข่าวที่เกี่ยวข้อง