โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 16 แห่ง

2 November 2560

ประกาศจ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 16 แห่ง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางเปิดศูนย์ปี61.pdf