โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ ด้วยวิธี e-bidding

18 October 2560

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) สำหรับจัดซื้อคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. คอม.pdf
  2. ประกาศระกวดราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์.pdf