โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลผลงานการดำเนินกิจกรรม รายการ TO BE NUMBER ONE VARIETY

5 October 2560

จ้างผลิตและเผยแพร่ข้อมูลผลงานการดำเนินกิจกรรมในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนทางสื่อโทรทัศน์ รายการ  TO BE NUMBER ONE VARIETY เดือนตุลาคม 2560


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางวาไรตี้ทีวี59.pdf