โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมประกวดผลงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563

30 January 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่เข้าร่วมประกวดผลงาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2563
วันที่ 29 มกราคม 2563 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น


ภาพข่าว