โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

จัดเตรียมพิธีเปิดงานณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในสังคม ซึมเศร้า เราคุยกันได้

23 August 2560

จัดเตรียมพิธีเปิดงานณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักในสังคม ซึมเศร้า เราคุยกันได้ ในวันที่ 20 ส.ค.60


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางจ้างพิธีเปิดเดินวิ่ง60.pdf