โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เสด็จเพื่อทรงซ้อมคอนเสริต์ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7

12 July 2560

วันที่11 กรกฏาคม 2560  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมายังกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทรงซ้อมคอนเสริต์ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 และพระราชทานวโรกาสให้ นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมด้วยครูในบ้านและสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL 7 ร่วมฉายพระรูป ณ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ภาพข่าว