โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 18

27 March 2560

ยินดีต้อนรับสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 18 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 -31 มีนาคม 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี


ภาพข่าว
ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.