โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

15 July 2562

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 ทรงทอดพระเนตรและเยี่ยมชมการจัดบูธนิทรรศการ ของจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ขำนวน 383 บูธ ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี


ภาพข่าว