โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562

18 July 2562

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี      ทรงเป็นประธานงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะ การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  และบุคคลผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่นประจำปี 2562 ณ ฮอลล์ 4 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 02-อธิบดี-จริง62.pdf
  2. 03-รองอธิบดี.pdf
  3. ข่าวแจกเสด็จ 15.pdf