โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและตะวันออก  ประจำปี  2562

1 March 2562

ลำดับการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคกลางและตะวันออก  ประจำปี  2562  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 1.ลำดับการประกวด คุมประพฤติ กลางตะวันออกปี62.pdf
  2. 2.ลำดับการประกวดภาคกลางและตะวันออก...สถานประกอบการ(ปี62).pdf
  3. 3.ลำดับประกวดจังหวัด (กลาง-ตอ.).pdf
  4. 4.ลำดับการประกวด_อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ระดับภาคกลางและตะวันออก ปี62.pdf
  5. 7.ลำดับการนำเสนอเรือนจำ(กลางตะวันออก62).pdf
  6. 8. ลำดับประกวด_อาชีวะ+ศึกษา (ต้นแบบ).pdf
  7. 9.ลำดับประกวด_โรงเรียน (ดีเด่น).pdf
  8. 10ลำดับสถานพินิจฯ 62(ภาคกลางและตะวันออก).pdf
  9. 5.ลำดับการประกวด ประเภทชุมชนภูมิภาค กลางตะวันออก ปี62แก้ไข.pdf