โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2562

7 February 2562

วันอังคารที่  5  กุมภาพันธ์  2562  โครงการ  TO  BE  NUMBER  ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ซึ่งเป็นการประกวดภาคแรก ประจำปี  2562  ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 01-อีสาน-คำประกาศผลจังหวัดอีสาน-จริง.pdf
  2. 02-อีสาน-คำประกาศผลสถานประกอบการ-จริง.pdf
  3. 03-อีสาน-คำประกาศผลคุมประพฤติ -จริง.pdf
  4. 04-อีสาน-คำประกาศผลสถานพินิจ -จริง.pdf
  5. 05-อีสาน-คำประกาศผลเรือนจำ -จริง.pdf
  6. 06-อีสาน-คำประกาศผลชุมชนอีสาน-จริง.pdf
  7. 07-อีสาน-คำประกาศผลสถานศึกษา-จริง.pdf
  8. ข่าวแจก มหกรรมอีสาน 62-5ก.พ.62.pdf