โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเดินทางไปราชการ กรมสุขภาพจิต-จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26 December 2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเดินทางไปราชการ กรมสุขภาพจิต-จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. จ้างรถชลบุรี.pdf