โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเดินทางไปราชการ กรมสุขภาพจิต-จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 จำนวน 10 คัน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 January 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเดินทางไปราชการ กรมสุขภาพจิต-จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2562 จำนวน 10 คัน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. จ้างรถนครราชสีมา.pdf