โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเดินทางไปราชการ กรมสุขภาพจิต-จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2562 จำนวน 1 คัน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 January 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเดินทางไปราชการ กรมสุขภาพจิต-จังหวัดเชียงใหม่-จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2562 จำนวน 1 คัน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. จ้างรถเชียงใหม่ ลำปาง.pdf