โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การประกวดผลงานจังหวัดและชมรมฯระดับกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561 ณ กรุงเทพมหานคร

21 March 2561

วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 โครงการ TO BE NUMBER ONE  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดการประกวดผลงานชมรม  TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2561    ณ  โรงแรมดิเอมเมอรัลด์  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
 


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าว กทม.61.pdf
  2. คำประกาศผลใช้จริง.pdf
  3. ผลการตัดสินการประกวด21มี.ค.61.pdf