โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การประกวดผลงานจังหวัดและชมรมฯระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2561 ณ จังหวัดชลบุรี

13 March 2561

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561  โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE  ระดับภาคกลางและตะวันออก ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่  4  ประจำปี  2561  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 01-กลาง-คำประกาศผลจังหวัด-จริง61.pdf
  2. 02-กลาง-คำประกาศผลชุมชน-จริง61.pdf
  3. 03-กลาง-คำประกาศผลสถานศึกษา-จริง61.pdf
  4. 04-กลาง-คำประกาศผลสถานประกอบการ-จริง61.pdf
  5. 05-กลาง-คำประกาศผลสถานพินิจ -จริง61.pdf
  6. 06-กลาง-คำประกาศผลเรือนจำ -จริง61.pdf
  7. ข่าวแจก มหกรรมกลาง61.pdf
  8. ผลการประกวดกลาง 13 มี.ค.61.pdf