โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การประกวดผลงานจังหวัดและชมรมฯระดับภาคใต้ ประจำปี 2561 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

6 March 2561

วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561  โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ซึ่งเป็นการประกวดภาคที่ 3  ประจำปี 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 01-ใต้-คำประกาศผลจังหวัด-จริง61.pdf
  2. 02-ใต้-คำประกาศผลชุมชน-จริง61.pdf
  3. 03-ใต้-คำประกาศผลสถานศึกษา-จริง61.pdf
  4. 04-ใต้-คำประกาศผลสถานประกอบการ-จริง61.pdf
  5. 05-ใต้-คำประกาศผลสถานพินิจ -จริง61.pdf
  6. 06-ใต้-คำประกาศผลเรือนจำ -จริง61.pdf
  7. ข่าวแจก มหกรรมใต้61.pdf
  8. ผลการประกวดใต้ 6 มี.ค.61.pdf