โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการประกวด TO BE NUBER ONE IDOL รุ่นที่ 7 ระดับภาค เหนือ

29 December 2559

การประกวดเยาวชนต้นแบบต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE วันที่ 14 มกราคม 2560


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ผลการประกวดTO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 7 ภาคเหนือ.pdf