โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ประจำปี 2559

29 December 2559

การประกวดโครงการเยาชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE รอบชิงชนเลิศ ณ ศูนย์การค้า เจเจมอลล์ เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร ผู้ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่ นายภานุพงษ์ อุปปิง และผู้ชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาวแจ็คพ็อต เชียงใหม่ ซึ่งภายในงานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงแสดงมินิคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To BE NUMBER ONE