โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตารางแสดงราคากลางจ้างผลิตสื่อในโครงการฯ จำนวน 3 รายการ

10 July 2561

ตารางแสดงราคากลางจ้างผลิตสื่อในโครงการฯ จำนวน 3 รายการ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางคู่มือ3รายการ61.pdf