โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2560

2 January 2560

นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นประธานในพิธีประกาศผลและรับรางวัลพระราชทานทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกวดผลงานจังหวัด และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. กำหนดการประกวด มหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.pdf
  2. mahakamesan60.pdf
  3. totalmahakamesan60.pdf