โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

มหกรรมระดับภาคเหนือ ประจำปี 2560

10 February 2560

พิธีประกาศผลประกวดกิจกรรม จังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคเหนือ วันที่ 9 กุมภาพันธ์  2560 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่


ภาพข่าวดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. กำหนดการประกวด มหกรรมภาคเหนือ.pdf
  2. ผลการประกวดเหนือ 9 ก.พ. 60.pdf
  3. mahakamnorth60.pdf


ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.