โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตารางแสดงราคากลางการจ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง

3 July 2561

ตารางแสดงราคากลางการจ้างจัดพิธีเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 5 แห่ง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางเปิดศูนย์กทมปี61.pdf