โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ


สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ เดือน อ่าน ดาวน์โหลด
12 กันยายน (07/09/2558) อ่าน ดาวน์โหลด
11 สิงหาคม (07/08/2558) อ่าน ดาวน์โหลด
10 กรกฎาคม (07/07/2558) อ่าน ดาวน์โหลด
9 มิถุนายน (01/06/2558) อ่าน ดาวน์โหลด
8 พฤษภาคม (07/05/2558) อ่าน ดาวน์โหลด
7 เมษายน (07/04/2558) อ่าน ดาวน์โหลด
6 มีนาคม (07/03/2558) อ่าน ดาวน์โหลด
5 กุมภาพันธ์ (01/02/2558) อ่าน ดาวน์โหลด
4 มกราคม (07/01/2558) อ่าน ดาวน์โหลด
3 ธันวาคม (01/12/2557) อ่าน ดาวน์โหลด
2 พฤศจิกายน (07/11/2557) อ่าน ดาวน์โหลด
1 ตุลาคม (07/10/2557) อ่าน ดาวน์โหลด