โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

ไข่มุก ศิริลักษณ์ ต๊ะแสง

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำพูน

โรงเรียน จักรคำคณาทร

เกรดเฉลี่ย 3.64

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล