โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 8

IDOL รุ่นที่ 8

โฟกัส ฐิตารีย์ ทึ่งสุทธิกานต์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

โรงเรียน -

เกรดเฉลี่ย -

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 4