TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าว

ข่าวทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรมในโครงการฯ


ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
25 ก.ค. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯจังหวัดลพบุรี ณ จังหวัดลพบุรี
23 ก.ค. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯ เขตบางบอน กรุงเทพฯ ณ เขตบางบอน กรุงเทพฯ
15 ก.ค. 2561 เสด็จเป็นองค์ประธาน งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2561 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
02 ก.ค. 2561 เสด็จบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ TO BE NUMBER ONE VARIERY ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
28 มิ.ย. 2561 องค์ประธานโครงการฯเสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจฯจังหวัดสตูล ณ สตูล
กิจกรรมทั้งหมด