โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าว

เสด็จเพื่อทรงซ้อมคอนเสริต์ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7

วันที่11 กรกฏาคม 2560  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมายังกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เพื่อทรงซ้อมคอนเสริต์ร่วมกับสมาชิก TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ ...


ประกาศผลผู้ชนะเลิศประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO)ครบรอบ 15 ปี

ประกาศผลผู้ชนะเลิศประกวดตราสัญลักษณ์ (LO GO )ในวาระครบรอบเฉลิมฉลอง 15 ปี TO BE NUMBER ONE

ได้แก่ นายธานี เหมือนนุช จาก จังหวัด ชลบุรี

...


สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560

สัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 โดยมี นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิด และ หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ON...


ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ สถานที่ กิจกรรม
19 เม.ย. 2560 โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ เขตบางรัก ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯครั้งที่ 1 เขตบางรัก
31 มี.ค. 2560 เดอะไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี องค์ประธาน เสด็จฯปิดค่ายรุ่นที่ 18
27 มี.ค. 2560 เดอะไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี เปิดค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 18
23 มี.ค. 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร
15 มี.ค. 2560 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหกรรมภาคใต้ ปี60
กิจกรรมทั้งหมด

หน่วยงานบูรณาการ


ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.