โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าว

ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
19 เม.ย. 2560 ประชุมเตรียมการรับเสด็จฯครั้งที่ 1 เขตบางรัก ณ โรงเรียนเซนโยเซฟคอนแวนต์ เขตบางรัก
31 มี.ค. 2560 องค์ประธาน เสด็จฯปิดค่ายรุ่นที่ 18 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี
27 มี.ค. 2560 เปิดค่ายพัฒนาสมาชิกสู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 18 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี
23 มี.ค. 2560 การประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนกรุงเทพมหานคร ณ ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ
15 มี.ค. 2560 มหกรรมภาคใต้ ปี60 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กิจกรรมทั้งหมด

หน่วยงานบูรณาการ


ติดต่อ TO BE


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เบอร์ติดต่อ : 02 - 5908256
อีเมล์ : social_dmh@hotmail.com
วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำการ : 8.30 - 16.30 น.